Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı.

5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak daha önce getirilmiş olan indirimli gelir vergi tevkifatına yönelik düzenlemenin süresi 31Mart 2022 tarihinden 30 Haziran /2022 tarihine kadar uzatıldı.

01/04/2022tarihli  ve  31796sayılı Resmi Gazetede yayımlanan31/03/2022tarihli  ve5360sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/3/2022 tarihleri 30/06/2022şeklinde değiştirilmiştir.Yapılan düzenleme ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak daha önce getirilmiş olan indirimli gelir vergi tevkifatına yönelik düzenlemenin süresi uzatılmıştır. Bu düzenleme sonrasında 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinin son hali aşağıdaki gibi olmuştur.I-) Geçici 2 nci Madde“GEÇİCİ MADDE 2-130/06/2022tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile30/06/2022tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.2) Mevduat faizlerinden;i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %03) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0”Süre  uzatımına  ilişkin  düzenleme  1/4/2022  tarihinden  itibaren  açılan  veya  vadesi  yenilenen  hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. II-) Geçici 3 ncüMadde“GEÇİCİ MADDE 3-2(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2022tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon  kullanıcısının  bu  bankalar  olduğu  varlık  kiralama  şirketleri  tarafından  ihraç  edilen  kira sertifikalarından eldeedilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”(2)  Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2022tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

Süre uzatımına ilişkin düzenleme 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen banklar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısınınbu banklar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

0 Yorum

× Yorumlar: Henüz Yorum Eklenmemiş. İlk Yorum Yapan Sen Ol
Ad Soyad (*)
E-Posta
Yorumunuz (*)
güvenlik doğrulaması