Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

Mevduat, Katılma Payı ile Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Getirilerine İlişkin İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatıldı

5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak daha önce getirilmiş olan indirimli gelir ve...
7394 Sayılı Kanun
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

7394 Sayılı Kanun

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE...
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Oranı
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Oranı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME ORANI GÜNCELLENDİ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) yayımlanmıştır.
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) yayımlanmıştır.

- 29/3/2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarının yeniden belirlenmesine i...
İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Tebliğ ile, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32. maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden ...
İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

İhracat Yapan Ve Sanayi Sicil Belgesine Haiz Kurumlara Yapılan Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi. Kurumlar Vergisi Gene...
İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31/05/2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31/05/2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

İnternet üzerinden taşınır ve taşınmazların, mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması için verilen ilanların yayımlanmasına aracılık edenler her bir ilanı, son...
2022 Üçüncü  Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı
Osman Kalaycı
Osman Kalaycı

2022 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı

2022 yılı III. Geçici Vergi Dönemi için Yeniden Değerleme Oranı %92,93 olarak belirlenmiştir.