Şirket Birleşme ve Bölünme İşlemleri
Osman Kalaycı
Şirket Birleşme ve Bölünme İşlemleri

Şirket Birleşme ve Bölünme İşlemleri

1. Şirket Birleşmeleri 2. Şirket Bölünmeleri 3. Tür değiştirmeleri 4. Tescil işlemleri
Tasdik Hizmetleri
Osman Kalaycı
Tasdik Hizmetleri

Tasdik Hizmetleri

1. Gelir Vergisi Tam Tasdiki 2. Kurumlar Vergisi Tam Tasdiki 3. KDV İade İşlemleri 4. ÖTV Tecil Terkin İşlemlerinin Tasdiki 5. Yatırım İndirimi Tasdiki 6. Özel Amaçl...
Mali ve Vergi Danışmanlık Hizmetleri
Osman Kalaycı
Mali ve Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Mali ve Vergi Danışmanlık Hizmetleri

1. Vergi Hukuku ve Muhasebe Konularında Danışmanlık 2. Vergi Anlaşmazlıkları ve Vergi Mahkemesi Dava Danışmanlığı 3. Revizyon Hizmetleri 4. Uzman Raporları
Dönem Sonu İşlemleri
Osman Kalaycı
Dönem Sonu İşlemleri