2022 YILINDA UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ NİSPETİ

2022 YILINDA UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ NİSPETİ

 

Kurumlar Vergisi Kanunun 32. inci maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi genel oranının %20 olduğu hükme bağlanmış ancak, aynı Kanunun geçici 13. üncü maddesine göre bu oranın 2021 yılı kazançları için %25, 2022 yılı kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır.

Bu defa, 7394 Sayılı Kanun’un 25. ıncı maddesiyle değişen fıkra gereğince, (yürürlük 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere 14.04.2022) kurumlar vergisi kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınacağı, Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisinin %25 oranında alınacağı, 7351 sayılı Kanun’un 15. inci maddesiyle eklenen bent uyarınca, 2022 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetleri ile uğraşan kurumların yalnızca üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacağı ancak, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için  ayrıca indirim uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu durumda imalat faaliyetinde bulunan ve sanayi sicil belgesine haiz imalatçıların, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu durumda 2022 yılı için bu kurumların üretimden elde ettikleri kazançlarına %22, diğer kazançlarına %23 oranı uygulanacaktır. Mal ve hizmet ihracatı yapan kurumların 2022 yılından itibaren münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu durumda 2022 yılı için bu kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarına %22, diğer kazançlarına %23 oranı uygulanacaktır.

Üretim kazançlarının ihracata isabet eden kısmı için ihracata uygulanan indirimli oran ayrıca uygulanmaz. Ancak bir şirket aynı anda üretim ve ihracatla uğraşıyor ve ihraç ettiği mallar ürettiği mallardan oluşmuyorsa, üretimden ve ihracattan elde ettiği kazançlarına ayrı ayrı %22 oranını uygulayabilir.

Kurumlar vergisi kanunun 32/A maddesine göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan mükelleflerin aynı dönemde üretim veya ihracat faaliyetlerinden kazanç elde etmiş olmaları halinde, hem Kanunun 32. maddesi kapsamında 1 puanlık indirimden hem de 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanabilir. Bu durumda, öncelikle matraha 1 puanlık indirim uygulanacak sonrasında ise tespit edilen indirimli bu orana Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki vergi indirimi oranı uygulanacaktır.

 

 

Açıklama

2022 yılında

Uygulanacak

Oran

Genel Oran Geçici Vergi Dahil

%23

İhracattan elde edilen kazançlar için

%22

Sanayi Sicil Belgeli İmalatçıların münhasıran imalat faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için

%22

32/A Maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanılacak kazançlar için (indirim oranı (%80 olarak dikkate alınmıştır)

%4,6

32/A Maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanılacak kazançların ihracattan veya üretimden oluşması durumunda (indirim oranı (%80 olarak dikkate alınmıştır)

%4,4

 

0 Yorum

× Yorumlar: Henüz Yorum Eklenmemiş. İlk Yorum Yapan Sen Ol
Ad Soyad (*)
E-Posta
Yorumunuz (*)
güvenlik doğrulaması