Muhtasar Beyannameye 301-302-303 Kodları Eklendi

E-beyanname düzenlenmesi ile ilgili olarak GİB tarafından 01.05.2014 tarihinde Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre; muhtasar beyannamenin düzenlenmesinde, damga vergisi matrah ve tutarının, GIB tarafından belirlenen türlere göre dağılımının yapılması zorunlu olmuştur. Muhtasar beyannamenin “MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ” bölümünde bulunan kulakçıktaki seçenekler ile aşağıdaki seçeneklerde belirtilen alanlar doldurulması gerekmektedir. 

301: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar.

302: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar 

Ücret bordroları için bu seçenek kullanılmalıdır. Bordronun brüt tutarı matrah bölümüne, vergi bölümüne ise tevkif edilen damga vergisi yazılmalıdır. 

303: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler.

301-302-303 kodlarına ait dama vergisi matrahı ve damga vergisi tutarı, MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ sayfasında gösterilmekte ancak toplamlara dahil edilmemektedir. 

Yukarıdaki yeni ilave hariç eski uygulamadaki hükümler aynen devam edecektir.  

Uygulama 01 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olup, muhtasar beyanname verilmesinde yukarıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle hatırlatırız. 

Haber Görselleri

Diğer Haber Başlıkları