Pratik Bilgiler

         

ASGARİ ÜCRET

1. 01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi İçin 1.071,00 Çıraklar için 321,30

2.01.07.2014 - 31.12.204 Dönemi İçin 1.134,00 Çıraklar için 340,20              

SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN AYLIK

1. 01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi İçin Taban 1.071,00 Tavan 6.961,50   

2.01.07.2014 - 31.12.204 Dönemi İçin   Taban 1.134,00 Tavan 7.371,00    

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

Brüt Ücret                                                                                    1.071,00  
Sigorta primi işçi payı 149,94
İşsizlik sigortası primi işçi payı 10,71
Gelir vergisi Matrahı 910,35
Gelir Vergisi 36,55
Damga vergisi 8,13
Kesintiler Toplamı 305,33
Net Ücret 765,67
   

İSKONTO VE FAİZ ORANLARI

27.12.2013 Tarihinden itibaren Reeskot İşlemlerinde %10,25 Avans İşlemlerinde %11,75

2014 YILI ASGARİ GEÇİM İDİRİMİ TUTARLARI

     Medeni Durum                                                     Aylık Tutar
Bekar 80,33
Evli Eşi Çalışmayan ve Çocuksuz 96,39
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu 108,44
Evli ve Eşi çalışmayan 2 Çocuklu 120,49
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu 128,52

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK BİR KISIM ÖDEMELER

DÖNEMİ YEMEK PARASI ÇOCUK ZAMMI AİLE YARDIMI
GÜNLÜK GÜNLÜK GÜNLÜK
01.01.2014-30.06.2014 2,14 21,42 107,10
01.07.2014-31.12.2014 2,27 22,68 113,40

2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( Ücret Dışındaki Gelirler İçin)

10.700 TL ye Kadar

 

 

%15

26.000 TL in  10.700 TL için

1.605

fazlası

%20

60.000 TL in 26.000 TL için

4665

fazlası

%27

60.000 TL den fazlasının 60.000 TL için

13.845

fazlası

%35

 

2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( Ücret  Gelirler İçin)

10.700 TL ye Kadar

 

 

%15

26.000 TL in  10.700 TL için

1.605

fazlası

%20

60.000 TL in 26.000 TL için

4.665

fazlası

%27

94.000 TL den fazlasının 94.000 TL için

23.025

fazlası

%35

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2013

%3,93

2012

%7,80

2011

%10,26

2010

%7,7

2009

%2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 YILI İÇİN BİR KISIM DAMGA VERGİLERİ

Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

Sözleşmeler taahhütnameler ve temlik nameler belli parayı ihtiva eden

Binde 9,48

Kira sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

İkinci el araç satış ve devir sözleşmesi

Binde 1,89

İhale Kararı

Binde 5,69

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

41,20 TL

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

55,00 TL

Muhtasar Beyanname

27,20 TL

K.D.V. Beyannameleri

27,20 TL

Damga vergisi hariç diğer vergi beyannameleri

27,20 TL

SGK Verilen sigorta prim bildirgeleri

20,30 TL

Gümrük İdarelerine verilen beyannameler

55,00 TL

Bilançolar

31,80 TL

Gelir Tablosu

15,40 TL

İşletme Hesap Özeti

15,40 TL

 

KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNASI

2013 Yılı İçin

3.200 TL

2014 Yılı İçin

3.300 TL

TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI

2013 YILI  ………………………………………………………………………………: 26.000,00 TL

2014 YILI…………………………………………………………………………………: 27.000,00 TL

 

TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MSİ VE GMSİ BEYAN SINIRI

2013 YILI…………………………………………………………………………………….: 1.390,00 TL

2014 YILI……………………………………………………………………………………...:1.400,00 TL

DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARI (Diğer Kazanç ve İratlar)

2013 YILI………………………………………………………………………………………: 9.400,00 TL

2014 YILI……………………………………………………………………………………….: 9.700,00 TL

ARİZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARI (Diğer Kazanç ve İratlar)

2013 YILI………………………………………………………………………………………: 21.000,00 TL

2014 YILI……………………………………………………………………………………….: 21.000,00 TL

AMORTİSMAN SINIRI

2013 YILI………………………………………………………………………………………: 800,00 TL

2014 YILI……………………………………………………………………………………….: 800,00 TL

FATURA DÜZENLEME SINIRI

2013 YILI………………………………………………………………………………………: 800,00 TL

2014 YILI……………………………………………………………………………………….: 800,00 TL

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

MÜKELLEF GRUPLARI

1.DERECE USULSÜZLÜK İÇİN

2.DERECE USULSÜZLÜK İÇİN

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2014

Sermaye Şirketleri

110,00

110,00

60,00

60,00

1.Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı

70,00

70,00

35,00

36,00

2. Sınıf Tüccarlar

35,00

36,00

17,00

17,00

Diğer beyanname veren G.V. Tabi mükellefler

17,00

17,00

9,40

9,70

Basit Usule Tabi Olanlar

9,40

9,70

4,30

4,40

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

4,30

4,40

2,40

2,40

 

01.01.2014 DEN İTİBAREN UYGULANACAK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

İŞLENEN FİİL

TL

FATURA GİDER PUSULASI MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (HER BİR BELGE İÇİN) 190,00 TL DEN AZ BİR TAKVİM YILI İÇİNDE TOPLAM OLARAK DA 97.000,00 TL DEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE BU BELGELERE YAZILMASI GEREKEN MEBLAĞIN

%10 u

PERAKENTE SATIŞ FİŞİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ SEVK İRSALİYESİ TAŞIMA İRSALİYESİ YOLCU LİSTESİ GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge için ) HER TESPİTTE 9.700,00  TL Yİ YIL İÇİNDE DE 97.000,00 TL Yİ AŞMAMAK ÜZERE

190,00

FATURA GİDER PUSULASI MÜSTAHSİL MAKBUZU SERBEST MESLEK MAKBUZU PERAKENTE SATIŞ FİŞİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ LMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE

38,00

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE

190,00

VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYANLARA (SÜRESİNDE İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALMAYANLARA)

190,00

MUHASEBE STANDARTLARINA TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR PROĞRAMKARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA

4.400,00

KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA HER İŞLEM İÇİN

230,00

BELGE BASIMI  İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMELERİNE BİR TAKVİM YILINDA 1.400,00 TL Yİ AŞMAMAK ÜZERE

700,00

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNŞ YERİNE GETİRMEYENLERE

970,00

MB. NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARAÇ SAHİBİŞ ADINA

700,00

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE VUK 256,257 VE MÜKERRER 257 MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN

1.Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında

2. Sınıf Tüccarlar Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit  Usulde Tespit Edilenler

Yukarda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında

 

1,200

600,00

300,00

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNDE BANKA BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERİN HER BİRİNNE

Her bir işlem için V.U.K. mükerrer 355. Maddeye göre uygulanan cezalarda az(bir takvim yılında kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000,00 TL den fazla) olmamak üzere işleme konu tutarın

%5i


 

DÖNEMLER

TECİL FAİZİ AYLIK

TECİL FAİZİ YILLIK

28.04.2006-20.11.2009

%2

%24

21.11.2009-20.10.2010

 

%19

21.10.2010 Tarihinden İtibaren

%1

%12

 

 

GEÇİKME ZAMMI ORANLARI

DÖNEMLER

AYLIK

21.04.2006-18.11.2009

%2,5

19.11.2009-18.10.2010

%1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren

%1,40

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI

Gelir Vergisi Mükellefleri

%15

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

%20

 

GELİR VERGİSİ KAUNUNA GÖRE BİRKISIM ÖDEMELERE AİT STOPAJ ORANLARI

Ödemenin Nevi

G.V. K.  İlgili Mad

Oran %

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemeler

94/1

GVK 103. Mad.

Telif hakları ödemelerinden

94/2-a

17

Diğer serbest meslek ödemelerinden

94/2-b

20

Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen iştikak bedellerinden

94/3

3

Dar mükellefe tabi olanlara telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

94/4

20

Kira Ödemelerinden

94/5-a

20

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

94/5-b

20

Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, ve bu vergilerden muaf olanlara, dağıtılan 75. Maddenin ikinci fıkrasının, 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından(kar payının sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)

94/6-b-i

15

Tam mükellef kurumlar tarafından dar mükellef gerecek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1,2,3 numaralı bentlerinde yazılı  paylarından  (kar payının sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz)

94/6-b-ii

15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili Hazine bonosu faizleri ile TOKİ KOİ Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

94/7-a,b,c

0

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden

Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınanlar için

94/11-a-i

1

Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsası dışında satın alınanlar için

94/11-a-ii

2

Ticaret borsalarına tescil ettirilerek satın alınan diğer zirai mahsuller için

94/11-b-i

2

Ticaret borsası dışında satın alınan diğer zirai mahsuller için

94/11-b-ii

4

Zirai Faaliyet kapsamında ifa edilen orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

94/11-c-i

2

Diğer hizmetler için

94/11-c-ii

4

Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

94/11-d

0

Esnaf Muaflığından yararlananlara avlu çarşaf dokuma mamulleri vs gibi emtia bedelleri veya bu emtia ların imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

94/13-a

2

Hurda alımları için

94/13-b

2

Diğer mal alımları için

94/13-c

5

Diğer Hizmet alımları için

94/13-d

10

 

 

ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ* (ÜFE) (TÜRKİYE-GENEL) (2003=100)
YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 136,39 137,68 139,02 140,13 140,68 140,53 140,62 141,82 143,26 143,07 144,35 144,57
2008 145,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03 156,29
2009 156,65 158,48 158,94 159,97 159,89 161,40 160,26 160,93 161,92 162,38 164,48 165,56
2010 166,52 169,29 172,58 176,64 174,61 173,73 173,46 175,46 176,35 178,48 177,92 180,25
2011 184,51 187,69 189,98 191,14 191,43 191,44 191,39 194,76 197,77 200,94 202,24 204,27
2012 205,05 204,86 205,60 205,77 206,86 203,77 203,13 203,65 205,75 206,11 209,53 209,28
2013 208,90 208,63 210,33 209,26 211,35 214,43 216,56 216,65 218,56 220,06 221,42 223,87
                         
Kaynak: www.tuik.gov.tr
* Geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine Ocak/2014'den itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmaktadır.

 

 

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) (TÜRKİYE-GENEL) (2003=100)
YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 135,09 136,37 137,70 138,80 139,34 139,19 139,28 140,47 141,90 141,71 142,98 143,19
2008 143,80 147,48 152,16 159,00 162,37 162,90 164,93 161,07 159,63 160,54 160,49 154,80
2009 155,16 156,97 157,43 158,45 158,37 159,86 158,74 159,40 160,38 160,84 162,92 163,98
2010 164,94 167,68 170,94 174,96 172,95 172,08 171,81 173,79 174,67 176,78 176,23 178,54
2011 182,75 185,90 188,17 189,32 189,61 189,62 189,57 192,91 195,89 199,03 200,32 202,33
2012 203,10 202,91 203,64 203,81 204,89 201,83 201,20 201,71 203,79 204,15 207,54 207,29
2013 206,91 206,65 208,33 207,27 209,34 212,39 214,50 214,59 216,48 217,97 219,31 221,74
2014 229,10 232,27 233,98 234,18 232,96 233,09 234,79 235,78 237,79      
                         
Kaynak: www.tuik.gov.tr

 

Diğer Duyuru Başlıkları